<<<На головну 

Інформація про посадових осіб

№ з/п Посада Прізвище, ім'я, по батькові** Рік народження Освіта Стаж керівної роботи (років) Найменування підприємства та попередня посада, яку займав
1 гололва правлiння Гаркот Iгор Богданович 1970 вища 7 ПП"Унiверсам", головний бухгалтер
2 член правлiння Маркова Людмила Олексiївна 1948 Вища 7 ВАТ"Луга", головний бухгалтер
3 голова ревiзiйної комiсiї Молiцький Василь Михайлович 1965 Вища 7 ПП "Укр-Петроль", головний бухгалтер
4 голова спостережної ради Томащук Андрiй Iванович 1972 Вища 7 ПП "Укр-Петроль", директор
5 заступник голови спостережної ради Антонюк Ольга Львiвна 1961 Вища 11 ВКФ "Волинський аромат", директор
6 секретар спостережної ради Коваль Таїсiя Савелiвна 1956 сер.спец. 12 ВАТ"Луга", заступник гол,бухгалтера
7 член спостережної ради Коломiй Iван Михайлович 1958 Вища 7 директор ПП "Унiверсам"
8 член спостережної ради Ковальчук Микола Миколайович 1960 Вища 11 ПП "унiверсам", директор
9 член правлiння Мороз Тетяна Миколаївна 1962 Вища 11 ВАТ"Луга", головний iнженер
10 член правлiння Вечiр Марiя Василiвна 1954 сер.спец. 21 ВАТ "Луга", юрист
11 член правлiння Сидорук Олександр Федорович 1966 Вища 7 ВАТ "Луга", начальник вiддiлу комерцiйної роботи i маркетингу
Примітки***: У посадових осiб емiтента немає непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини

* Вказуються: голова та члени виконавчого органу (правління), голова ревізійної комісії, голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.

** Інформація щодо кожної посадової особи вводиться тільки в один рядок таблиці.

*** Обґрунтування змін у їх персональному складі, інформація про наявність у посадових осіб емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.


Інформація про осіб, що володіють 5 % та більше акцій емітента*

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (%) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ПП "Унiверсам" 30089507 м.Володимир Волинський, вул.Ковельська,10 13.06.2001 23063 51,610 23063 0 0 0
П. І. Б. фізичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (%) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/в
0 0,000 0 0 0 0
Усього 23063 51,614 23063 0 0 0


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента*

Посада П. І. Б. посадової особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (%) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Голова правлiння Гаркот I.Б. 09.08.2001 5 0,010 5 0 0 0
голова спостережної ради Томащук А.I. 28.05.2001 5 0,010 5 0 0 0
заступник голови спостережної ради Антонюк О.Л. 09.08.2001 5 0,010 5 0 0 0
секретар спостережної ради Коваль Т.С. 17.06.1997 4 0,010 4 0 0 0
голова ревiзiйнох комiсiї Молiцький В.М. 09.08.2001 5 0,010 5 0 0 0
член проавлiння Мороз Т.М. 17.06.1997 49 0,110 49 0 0 0
член правлiння Сидорук О.Ф. 18.06.1997 6 0,010 6 0 0 0
член спостережної ради Коломiй I .М. 09.08.2001 5 0,010 5 0 0 0
член спостережної ради Ковальчук М.М. 09.08.2001 5 0,010 5 0 0 0
Усього 89 0,199 89 0 0 0

* Указуються голова та члени виконавчого органу (правління), голова та члени ради товариства (спостережної ради) та головний бухгалтер.

Відкрите акціонерне товариство “ЛУГА” 44700, Волинська обл., м. Володимир-Волинський.,вул. Драгоманова, 38 Тел./факс 8(03342) 2-09-08
vvluga@ukrpost.ua

Володимир-Волинський форум 
Hosted by uCoz